Dr. Wim Huybrechts
cardioloog | elektrofysioloog

Cardiologie-praktijk Molenveld Edegem
Drie Eikenstraat 463 GV, 2650 Edegem


AANPASSING INZAKE OVERHEIDSMAATREGELEN CORONAVIRUS/COVID-19

Vanaf 04 mei wordt de raadpleging in de praktijk stapsgewijs hervat zoals voorzien in de 'exit-strategie' van de federale regering. Om dit proces in goede banen te leiden wordt het agenda-systeem voor de maand mei nog niet opengezet op de website. Voorlopig kan u zelf een afspraak inboeken vanaf de maand juni. Mocht u op verwijzing van de huisarts/specialist toch een vroegere afspraak wensen, kan u uw vraag hiertoe stellen via info@wimhuybrechts.be.

Gelieve volgende aandachtspunten te respecteren :
  • Indien u koorts heeft en/of symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, toename kortademigheid, ...) dient u contact op te nemen met de huisarts voor een COVID-screening. Een raadpleging kan pas doorgaan nadat dit resultaat bekend is. Indien positief, wordt de urgentiegraad van de consultatie bekeken en de planning hieraan aangepast. Dien u niet aan op de raadpleging indien u symptomen heeft zonder voorafgaand overleg. Consultaties kunnen worden geweigerd/herpland/afgeleid naar spoedgevallen mocht u zich toch aanbieden met verdachte COVID-19 symptomen.
  • Indien u contact heeft gehad met een COVID-19 patient (2 dagen voor, tot 7 dagen na de symptomen bij deze patient) of indien u door een contact-tracer gecontacteerd bent betreffende een verdacht/bewezen COVID-19 contact, dient u dit te bespreken vooraleer u naar de raadpleging te begeven. De planning dient dan eventueel aangepast in functie van de urgentiegraad. Consultaties kunnen worden geweigerd/herpland/afgeleid naar spoedgevallen mocht u zich toch aanbieden met een recente geschiedenis van een verdacht contact.
  • Op de praktijk worden geen maskers voorzien voor de patiĆ«nten. Aangezien tijdens de onderzoeken de minimale afstand van 1,5m niet steeds kan worden aangehouden, dient u zelf in een stoffen of chirurgisch neus-mond masker te voorzien, zoals opgelegd door de maatregelen van de federale overheid bij +12-jarigen.
  • Om de regels omtrent 'social distancing' te kunnen opvolgen, is de capaciteit van de wachtzaal beperkt. Hiertoe wordt gevraagd om u, in de mate van het mogelijke, alleen aan te bieden op de consultatie, zonder bijkomende begeleidende personen.


  • Voor bijkomende informatie kan u steeds per mail contact opnemen via info@wimhuybrechts.be.
    Bijkomende informatie omtrent COVID-19 kan u vinden op de Sciensano-website of op de website van de Federale Overheid.
Molenveld - Edegem

Raadpleging Cardiologie


Maandag   : 08.50 - 11.20 uur

Dinsdag     : 19.50 - 20.50 uur

Woensdag : 09.20 - 16.20 uur

(Dringende raadpleging na telefonisch overleg met uw verwijzend arts)


Praktijk Molenveld - Drie Eikenstraat 463/3 - 2650 Edegem