Dr. Wim Huybrechts
cardioloog | elektrofysioloog

Cardiologie-praktijk Molenveld Edegem
Drie Eikenstraat 463 GV, 2650 Edegem


AANPASSING INZAKE OVERHEIDSMAATREGELEN CORONAVIRUS/COVID-19

In het kader van de hudige COVID-19 maatregelen worden de afspraken in de praktijk beperkt tot de reguliere afspraak-sloten. Mocht u op verwijzing van de huisarts/specialist toch een vroegere afspraak wensen, kan u uw aanvraag hiertoe sturen via info@wimhuybrechts.be.

Gelieve ook volgende aandachtspunten te respecteren :
  • Indien u koorts heeft en/of symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, toename kortademigheid, ...) dient u contact op te nemen met uw huisarts voor een COVID-screening. Een raadpleging kan pas doorgaan nadat dit resultaat bekend is. Indien positief, wordt wamen met uw huisarts de urgentiegraad van uw consultatie bekeken en de planning hieraan aangepast. Dien u niet aan op de raadpleging indien u symptomen heeft zonder voorafgaand overleg. Consultaties dienen op dat moment worden herpland/afgeleid naar spoedgevallen mocht u zich toch aanbieden met verdachte COVID-19 symptomen.
  • Indien u contact heeft gehad met een COVID-19 patient (2 dagen voor, tot 7 dagen na de symptomen bij deze patient) of indien u door een contact-tracer gecontacteerd bent betreffende een verdacht/bewezen COVID-19 contact/terugkeer van een reis uit rode zone/..., dient u dit te bespreken vooraleer u naar de raadpleging te begeven. De planning dient dan aangepast in functie van eventuele verplichte quarantaine en de urgentiegraad van de consultatie. Consultaties kunnen worden herpland/afgeleid naar spoedgevallen mocht u zich toch aanbieden met een recente geschiedenis van een verdacht contact/terugkeer uit rode zone/...
  • Gelieve een masker te dragen bij het betreden van de praktijk. Aangezien tijdens de onderzoeken de minimale afstand van 1,5m niet steeds kan worden aangehouden, dient u zelf in een stoffen of chirurgisch neus-mond masker te voorzien, zoals opgelegd door de maatregelen van de federale overheid bij +6-jarigen.
  • Om de regels omtrent 'social distancing' te kunnen opvolgen, is de capaciteit van de wachtzaal beperkt. Hiertoe wordt gevraagd om u, in de mate van het mogelijke, alleen aan te bieden op de consultatie, zonder bijkomende begeleidende personen.
  • Bij het betreden van de spreekkamer dient u de handen te ontsmetten met de daarvoor voorzien handontsmetting.


  • Voor bijkomende informatie kan u steeds per mail contact opnemen via info@wimhuybrechts.be.
    Bijkomende informatie omtrent COVID-19 kan u vinden op de Sciensano-website of op de website van de Federale Overheid.
Molenveld - Edegem

Raadpleging Cardiologie


Maandag   : 08.50 - 11.20 uur

Dinsdag     : 19.50 - 20.50 uur

Woensdag : 08.50 - 16.20 uur

(Dringende raadpleging na telefonisch overleg met uw verwijzend arts)


Praktijk Molenveld - Drie Eikenstraat 463/3 - 2650 Edegem